Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Τα αδέσποτα του Δήμου Παιανίας

Όλα τα αδέσποτα μας κρύβουν μια πονεμένη ιστορία, ας τους δώσουμε μια ευκαιρία για ένα καλύτερο αύριο.
Ας ανοίξουμε τα σπίτια μας

Τα αδέσποτα του Δήμου Παιανίας


Τα αδέσποτα του Δήμου Παιανίας


Τα αδέσποτα του Δήμου Παιανίας


Τα αδέσποτα του Δήμου Παιανίας


Τα αδέσποτα του Δήμου Παιανίας


Τα αδέσποτα του Δήμου Παιανίας


Τα αδέσποτα του Δήμου Παιανίας


Τα αδέσποτα του Δήμου Παιανίας


Τα αδέσποτα του Δήμου Παιανίας


Τα αδέσποτα του Δήμου Παιανίας