Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Δήμος Παιανίας

Αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων και ανακύκλωσης

Ο Δήμος Παιανίας διαθέτει στον εξοπλισμό του συνεργεία αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων και μπαζών με 3 φορτηγά, 3 φορτωτικά μηχανήματα και 5 ημιφορτηγά που φροντίζουν για την έγκαιρη απομάκρυνση τους.

Το αρμόδιο τμήμα για την αποκομιδή των απορριμμάτων είναι το τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Περιβάλοντος.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά την αποκομιδή των απορριμμάτων μπορείτε να καλείτε την γραμματεία της διεύθυνσης.

Πώς μπορώ να πετάξω μπάζα;

Το τμήμα Καθαριότητας αναλαμβάνει την απομάκρυνση μπαζών. Τηλεφωνικά ενημερώνετε την υπηρεσία δίνοντας το όνομα, το τηλέφωνο και το ακριβές σημείο που θα αφήσετε τα μπάζα καθώς επίσης και τον αριθμό σακουλών.
Προσοχή!! Η υπηρεσία αναλαμβάνει την απομάκρυνση μπαζών μέχρι 3-6 σακούλες.

Μερικές οδηγίες για το πώς να πετάτε τα παραπάνω αντικείμενα:

• Τοποθετείτε τα μπάζα πάντα μέσα σε ειδικές σακούλες μπαζών
• Ποτέ μην αφήνετε τα μπάζα στο δρόμο παρεμποδίζοντας την διέλευση των οχημάτων.
• Αφήνετε πάντα τα μπάζα στο πεζοδρόμιο με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνετε ανενόχλητη η διέλευση των πεζών.

Περισυλλογή των ογκωδών αντικειμένων

Το αρμόδιο τμήμα για την περισυλλογή των ογκωδών αντικειμένων είναι το τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων. Τηλεφωνικά μπορείτε να ενημερώνετε την υπηρεσία δίνοντας το όνομα, το τηλέφωνο και το ακριβές σημείο που θα αφήσετε τα αντικείμενα καθώς επίσης και την ποσότητα των αντικειμένων.

Μερικές οδηγίες για το πώς να πετάτε τα παραπάνω αντικείμενα:

• Ποτέ μην αφήνετε τα ογκώδη αντικείμενα στο δρόμο παρεμποδίζοντας την διέλευση των οχημάτων.
• Αφήνετε πάντα τα αντικείμενα στο πεζοδρόμιο με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται ανενόχλητη η διέλευση των πεζών.

Απορρίματα από λαϊκές αγορές

Το τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων είναι αρμόδιο για την καθαριότητα των δρόμων μετά το τέλος κάθε Λαϊκής Αγοράς. Για οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά την καθαριότητα του δρόμου μετά το κλείσιμο της Λαϊκής Αγοράς μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Καθαριότητας.

Οικιακά απορρίματα

Η αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων γίνεται καθημερινώς. Για οποιοδήποτε πρόβλημα απευθύνεστε στο τμήμα καθαριότητας της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων.

Ογκώδη απορρίματα

Η αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων γίνεται καθημερινά πλην Κυριακής. Για οποιοδήποτε πρόβλημα απευθύνεστε στο τμήμα καθαριότητας της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 6028615 εκτός Σαββάτου - Κυριακής


Απομάκρυνση νεκρών ζώων

Το τμήμα Καθαριότητας αναλαμβάνει την άμεση απομάκρυνση νεκρών ζώων. Για οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά την απομάκρυνση νεκρών ζώων μπορείτε να ενημερώσετε τηλεφωνικά Τηλέφωνο επικοινωνίας 2106028615 εκτός Σαββάτου-Κυριακής


Καθαρισμός σχολείων και κοινόχρηστων χώρων

Το τμήμα καθαριότητας μεριμνά σε καθημερινή βάση για τον καθαρισμό των δημοτικών κτιρίων και προαυλίων χώρων των σχολείων.


Μετακίνηση – πλύσιμο – οριοθέτηση – αντικατάσταση – προσθήκη – αφαίρεση κάδου

Σε όλη την περιφέρεια του Δήμου Παιανίας έχουν τοποθετηθεί περίπου 3000 πράσινοι πλαστικοί ή μεταλλικοί κάδοι για τη μηχανική αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων και μπλέ για την ανακύκλωση.

Οι κάδοι είναι τοποθετημένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν τόσο τους κατοίκους και τους εργαζόμενους της πόλης όσο και την Υπηρεσία συλλογής του Δήμου.

Τη συντήρηση και το πλύσιμο των κάδων αναλαμβάνει το προσωπικό της Υπηρεσίας αποκομιδής των οικιακών απορριμμάτων, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210 6028615 εκτός Σαββάτου - Κυριακής για τυχόν προβλήματα που αφορούν:
• Τη χωροθέτηση, συντήρηση ή μετακίνηση κάδων
• Τη συλλογή των οικιακών απορριμμάτων


Οδοκαθαρισμός

Στον τομέα του οδοκαθαρισμού, το τμήμα καθαριότητας με 4 οχήματα μηχανικού οδοκαθαρισμού (σάρωθρα) + 8 μικρά σάρωθρα και μέσω των οδοκαθαριστών φροντίζει καθημερινά για μια ομορφότερη και καθαρότερη πόλη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

Αρμόδιο τμήμα για την καθαριότητα των δρόμων, των πεζοδρομίων είναι το τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων. Όλη η Παιανία καλύπτεται καθημερινά από οδοκαθαριστές. Σε περίπτωση που ο πολίτης εντοπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να επικοινωνεί τηλεφωνικά 210 6028615 εκτός Σαββάτου-Κυριακής

Κοπή δέντρων

Για την κοπή δέντρου σε πεζοδρόμιο ή πλατεία ή κοινόχρηστο χώρο απαιτείται άδεια από το Δασαρχείο. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο γενικό πρωτόκολλο προς το τμήμα πρασίνου.

Ακολουθεί αυτοψία από την γεωπόνο του Δήμου, εισήγηση στο Δημ. Συμβούλιο και διαβίβαση στο Δασαρχείο.

Κάθε δέντρο που κόβεται αντικαθίσταται.

Μπορείτε να απευθύνεστε τηλέφωνο 210 6028615.


Νέες κατασκευές – Διαμορφώσεις

Η αρμόδια υπηρεσία εκπονεί μελέτες για την προμήθεια φυτικού υλικού ( δέντρα, θάμνους κ.λ.π.)

Επίσης σχεδιάζει τον τρόπο φύτευσης και τοποθέτησης.

Μπορείτε να απευθύνεστε τηλέφωνο 210 6028615.


Πότισμα/ Δενδροφύτευση/ Κλάδεμα/ Χορτοκοπή

Γίνεται από τα συνεργεία πρασίνου σε συνεργασία με την γεωπόνο του Δήμου.

Ολική Κοπή Δένδρων: απαιτείται υποβολή αίτησης, με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας, γνωμάτευση γεωπόνου.

Μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210 6028615.


Συντήρηση Πρασίνου

Γίνεται από τα συνεργεία πρασίνου σε συνεργασία με τον γεωπόνο του Δήμου.

Μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210 6028615.

Κάλυψη λακουβών

ΛΑΚΟΥΒΑ ΣΕ ΔΡΟΜΟ

Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήμα Συντήρησης Οδών, Κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και Η/Μ Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων.

Για αναφορά αιτήματος παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε:
Τηλεφωνικώς με το Τμήμα Συντήρησης Οδών, Κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και Η/Μ Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων, δίνοντας το όνομα σας, το τηλέφωνο σας, την διεύθυνση σας και το ακριβές σημείο που βρίσκεται η λακούβα.

Η αποκατάσταση του δρόμου από την λακούβα γίνεται το συντομότερο δυνατό ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Σε περίπτωση επικίνδυνης λακούβας λαμβάνονται άμεσα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγήν ατυχήματος. H αποκατάσταση γίνεται μέσα σε 10 ημέρες από την στιγμή που θα ενημερωθούν τα συνεργεία του Δήμου ( άρθρο 7 του Ν3481/06 ).

Μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210 6028615.


Συντήρηση σχολικών κτιρίων

Αρμόδια υπηρεσία: Τμήμα συντήρησης οδών, κτιρίων κοινοχρήστων χώρων και Η/Μ Εγκαταστάσεων.

Το τμήμα μεριμνά για την συντήρηση των κτιρίων του Δήμου και των σχολικών κτιρίων ( Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων ).

Οι διευθυντές των σχολείων επικοινωνούν τηλεφωνικά ή γραπτά με το γραφείο παιδείας του Δήμου ή με το τμήμα συντήρησης οδών, κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και Η/Μ εγκαταστάσεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος περιγράφοντας τα σχετικά αιτήματα.

Μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210 6028615.

Βελτίωση φωτισμού

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ;

Ναι μπορεί να βελτιωθεί ο φωτισμός του δρόμου σας αρκεί να αντέχει το δίκτυο. Για τη βελτίωση του φωτισμού μπορείτε:

Τηλεφωνικώς να το ζητήσετε από το Τμήμα Συντήρησης Οδών, Κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και Η/Μ Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

Μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 213 2030774.


Επισκευή σε φθαρμένη κολώνα ηλεκτροφωτισμού

ΚΟΛΩΝΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ / ΠΛΑΤΕΙΑ / ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ / ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΓΕΡΝΕΙ Ή ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΦΘΟΡΕΣ

Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήμα Συντήρησης Οδών, Κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και Για αναφορά αιτήματος παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε:

Τηλεφωνικώς με το Τμήμα Συντήρησης Οδών, Κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και Η/Μ Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, δίνοντας το όνομα σας, το τηλέφωνο σας, την διεύθυνση σας και το ακριβές σημείο της βλάβης.

Μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 213 2030774.


Καμμένη λάμπα στο δρόμο του σπιτιού σας

Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήμα Συντήρησης Οδών, Κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και Η/Μ Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων.

Για αναφορά αιτήματος παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε:

Τηλεφωνικώς με το Τμήμα Συντήρησης Οδών, Κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και Η/Μ Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, δίνοντας το όνομα σας, το τηλέφωνο σας, την διεύθυνση σας και το ακριβές σημείο όπου βρίσκεται ο λαμπτήρας.

Η υπηρεσία θα προβεί στην αντικατάσταση του λαμπτήρα μέσα σε 1-2 ημέρες από την στιγμή που θα λάβει το μήνυμα σας.

Μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 213 2030774.