Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Δήμος Παιανίας


ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΩΝΑΣ ΞΥΚΗΣ


ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΤΗΛ: 213 2030 727 - 210 664 5510