Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής