Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου


16 Φεβρουαρίου, 2023

Δείτε την Προκήρυξη εδώ