Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου


24 Ιανουαρίου, 2024

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου

Δείτε την Προκήρυξη εδώ.