Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσίας απομάκρυνσης κλαδιών μπαζών, ογκωδών αντικειμένων, ΑΕΕΚ (Απόβλητα- Εκσκαφών- Κατασκευών και Κατεδαφίσεων) κλπ. από περιοχές του Δήμου έτους 2022


07 Ιουνίου, 2022