Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την 'Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό της υπηρεσίας – 2022'


09 Δεκεμβρίου, 2022