Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Ανακοίνωση ΣΟΧ3/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ


01 Αυγούστου, 2023

Έντυπο Αιτήσεως - Υπεύθυνη Δήλωση ΣΟΧ/3 ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ και το παράρτημα 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι: ΤΕΤΑΡΤΗ 02.08.2023 έως και ΤΕΤΑΡΤΗ 16.08.2023.

Αίτηση Πρόσληψης

Ανακοίνωση

Παράρτημα