Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Δήμος Παιανίας: Πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για εγγραφή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο


08 Μαρτίου, 2024

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 11 ΕΩΣ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
1. Έλληνες πολίτες δημότες που διαμένουν μόνιμα στον Δήμο Παιανίας.
2. Αλλοδαποί που κατοικούν στον δήμο μας και διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο εξυπηρετεί:
1. Μοναχικά άτομα με χαμηλό εισόδημα ή ανεργία
2. Ζευγάρια ή οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, κοινωνικοοικονομικά προβλήματα ή ανεργία.
3. Άτομα με ειδικές ανάγκες με αναπηρία 67% και άνω με οικονομικά προβλήματα.

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα:

- Άγαμοι – μοναχικά άτομα με ετήσιο εισόδημα 5.800 €. Σε περίπτωση που το άτομο έχει αναπηρία 67% και άνω το ατομικό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 9.000 Ευρώ.
- Διμελείς οικογένειες με ετήσιο εισόδημα 7.200 €. Στο ποσό αυτό προστίθενται 1.200 € για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος. Σε περίπτωση που στην οικογένεια αυτή υπάρχουν άτομα με αναπηρία 67% και άνω το ανωτέρω ποσό προσαυξάνετε κατά 3.200 ευρώ.
- Για δικαιούχους που είναι ενοικιαστές ή λήπτες δανείου για πρώτη κατοικία το ποσό προσαυξάνεται κατά 1.200 ευρώ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- Αίτηση ενδιαφερόμενου & έντυπο αίτησης ( χορηγείται από την υπηρεσία)
- Φορολογική δήλωση (Ε1) τελευταίου έτους (όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού)
- Εκκαθαριστικό τελευταίου έτους και Ε9 (όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού)
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
- Ταυτότητα ή διαβατήριο (ανανεωμένο) (όλων των μελών του νοικοκυριού)
- Σε περίπτωση ανεργίας θα προσκομίζεται βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ (ανανεωμένη) (όλων των ανέργων μελών του νοικοκυριού)
- Φωτοτυπία ΔΕΚΟ για βεβαίωση διεύθυνσης μονίμου κατοικίας
- Σε περίπτωση ενοικίασης μισθωτήριο μέσω TAXIS.
Υ/Δ σε περίπτωση φιλοξενίας από τον κάτοχο της οικίας και τον φιλοξενούμενο.
- Σε περίπτωση αναπηρίας απόφαση Υγειονομικής επιτροπής (K.E.Π.Α)
- Σε περίπτωση Διαζυγίου Διαζευκτήριο ή συμφωνητικό επιμέλειας τέκνων
- Σε περίπτωση χηρείας ληξιαρχική πράξη θανάτου.
- Για τα ανήλικα τέκνα, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση, απαιτείται βεβαίωση φοίτησης από το σχολείο.
- Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρήσει χρήσιμο η κοινωνική υπηρεσία του δήμου (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος)

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 09:00 – 14:00 ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 11, ΠΑΙΑΝΙΑ. ΤΗΛ. 2106641610

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται και να συνεργάζονται με τους υπαλλήλους του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
2. Οι δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη και διατήρηση της Κάρτας. Σε περίπτωση απώλειας ενημερώνουν άμεσα την Κοινωνική Υπηρεσία.
3. Η χρήση της Κάρτας γίνεται αποκλειστικά από τον δικαιούχο. Δεν μεταβιβάζεται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
4. Η χρήση της Κάρτας γίνεται με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας του δικαιούχου ή με άλλο νόμιμο έγγραφο.
5. Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίζουν οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τους ζητηθεί από την Κοινωνική Υπηρεσία.
6. Απαιτούμενο κριτήριο για την ένταξη και λήψη των υπηρεσιών του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι τα τέκνα των ωφελούμενων να ακολουθούν και να ολοκληρώνουν την ορισμένη από τον νόμο υποχρεωτική φοίτηση σε σχολείο.
7. Κατά τον ετήσιο επανέλεγχο των δικαιολογητικών ο ωφελούμενος υποχρεούται να καταθέσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, εντός του χρονικού πλαισίου που έχει οριστεί, ύστερα από ενημέρωση του, από το από το Γραφείο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων. Σε περίπτωση μη προσκόμισης εντός του ορισμένου χρονικού πλαισίου, ο ωφελούμενος, θα πρέπει εκ νέου να καταθέσει αίτηση εγγραφής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
8. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος, φιλοξενείται για χρονικό διάστημα άνω των 30 ημερών σε διαφορετικό Δήμο, οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Κοινωνική Υπηρεσία και κατά την επιστροφή του, θα συνεχίσει να λαμβάνει τις υπηρεσίες του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
9. Σε περίπτωση μη παραλαβής των τροφίμων άνω των 2 διανομών, χωρίς ειδοποίηση προς την Κοινωνική Υπηρεσία, ο ωφελούμενος θα διαγράφεται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο και θα έχει δικαίωμα επανεγγραφής από το επόμενο έτος
10. Τα τρόφιμα της διανομής (σε έκτακτες περιπτώσεις) μπορούν να παραληφθούν έως και 5 εργάσιμες μέρες του ιδίου μήνα μετά την προγραμματισμένη μηνιαία διανομή. (Εκτός Κρέας)
11. Οι δικαιούχοι οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα την Κοινωνική Υπηρεσία για οποιαδήποτε αλλαγή, (τηλέφωνο, διεύθυνση, οικογενειακή κατάσταση, κ.λπ.).