Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Δήμος Παιανίας: Ολοκληρώθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων


06 Φεβρουαρίου, 2024

Δήμος Παιανίας: Ολοκληρώθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων

Στην ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.), που θα συμβάλλει στην προώθηση του χωρικού σχεδιασμού και την ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου πόλης, προχώρησε ο Δήμος Παιανίας, έχοντας διασφαλίσει χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.».

Με το συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε και από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Παιανίας, υλοποιήθηκαν η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, η κατάταξη των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων σε κατηγορίες και η ιεράρχησή τους βάσει κριτηρίων ως προς την αναγκαιότητα απόκτησής τους, για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου Παιανίας.

«Η εικόνα του Δήμου Παιανίας αλλάζει ενώ εξασφαλίζουμε μακροχρόνιο σχεδιασμό προς όφελος των κατοίκων αποκλείοντας την όποια διάθεση πειραματισμών στο μέλλον. Με την ολοκλήρωση του ΕΣΕΚΚ γνωρίζουμε πλέον τι χρειαζόμαστε και σε ποιο σημείο ανοίγοντας έτσι δρόμο για την απόκτηση απαραίτητων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων διαμορφώνοντας έναν ανθρώπινο δήμο» σημείωσε σχετικά ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης.