Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Δήμος Παιανίας: Ξεκίνησε το έργο της Λεωφόρου Παλαιοπαναγιάς


17 Ιανουαρίου, 2024

Δήμος Παιανίας: Ξεκίνησε το έργο της Λεωφόρου Παλαιοπαναγιάς

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024, το έργο ανάπλασης στο τμήμα της Λεωφόρου Παλαιοπαναγιάς από τη Λεωφόρο Λαυρίου έως την οδό Αρτέμιδος ύψους 2.264.799,48 € που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η εργολαβία ξεκίνησε με τις προβλεπόμενες διανοίξεις των περιφερειακών οδών όπου θα κατασκευαστεί πεζοδρόμιο με όδευση τυφλών ενώ θα εφαρμοστεί οριζόντια και κάθετη σήμανση.

Η επιλογή αυτή εξασφαλίζει την γρήγορη εξέλιξη του έργου δίχως την επιβάρυνση της περιοχής λόγω διακοπής κυκλοφορίας επί της Λεωφόρου Παλαιοπαναγιάς όπου ο εργολάβος, ΕΡΓΑΝΗ ΑΤΕ, θα προχωρήσει σε δεύτερη φάση.

Θυμίζεται ότι η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 31 Οκτωβρίου 2023 με τον Δήμαρχο Παιανίας Ισίδωρο Μάδη να επισημαίνει την ανάγκη ομαλής εξέλιξη των εργασιών και την παράδοση ενός έργου προτύπου.

Σημειώνεται πως οι ιδιοκτήτες οικοπέδων στην περιοχή οφείλουν να προβούν το συντομότερο δυνατόν στην απομάκρυνση κάθε εμποδίου από το ρυμοτομούμενο τμήμα της ιδιοκτησίας τους και την απόδοσή του σε κοινή χρήση ώστε να προχωρήσουν δίχως καθυστερήσεις οι εργασίες.

Στη Λ. Παλαιοπαναγιάς, η επέμβαση αφορά στην διαπλάτυνση της οδού, στην κατασκευή κρασπεδόρειθρων, πεζοδρομίων και ποδηλατόδρομου. Επίσης, θα γίνει εγκατάσταση πρασίνου σε όλο το μήκος της οδού, θα εγκατασταθεί οδοφωτισμός και θα τοποθετηθεί σήμανση (κάθετη και οριζόντια).

Βασικός στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ασφαλούς κινητικότητας για οχήματα και πεζούς με την τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη στον κόμβο της Λεωφόρου Παλαιοπαναγιάς με τη Λεωφόρο Λαυρίου, εγκατάσταση έξυπνων διαβάσεων πεζών μέσω της αυτόνομης αναγνώρισης παρουσίας πεζών και αυτόματης φωτεινής σήμανσης της διάβασης.

Θα γίνει εγκατάσταση φωτιστικών με το αντίστοιχο δίκτυο σε όλο το μήκος της Λεωφόρου Παλαιοπαναγιάς, εξασφαλίζοντας έτσι την οδική ασφάλεια των διερχόμενων κατά τις νυχτερινές ώρες.

Σε όλο το μήκος της οδού θα γίνει φύτευση θάμνων και δέντρων, ενώ στα σημεία όπου υπάρχει ικανοποιητικό πλάτος, θα δημιουργηθούν σημεία στάσης, ανάπαυσης και αναψυχής των διερχόμενων πεζών και ποδηλατών. Θα κατασκευαστεί δίκτυο άρδευσης σε όλο το μήκος της Λεωφόρου Παλαιοπαναγιάς και θα γίνει εγκατάσταση αυτοματισμών ώστε να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν καλύτερη συντήρηση του πρασίνου που θα εγκατασταθεί στο έργο.

Το έργο θα διαθέτει συνολικά 58 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων εκ των οποίων οι τρεις θα είναι για ΑΜΕΑ. Θα εγκατασταθούν και ποδηλατοστάσια κατά μήκος του ποδηλατόδρομου.

Η Λεωφόρος Παλαιοπαναγιάς θα έχει εκατέρωθεν πεζοδρόμια με όδευση τυφλών.

Δήμος Παιανίας: Ξεκίνησε το έργο της Λεωφόρου Παλαιοπαναγιάς