Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Δήμος Παιανίας: Εντεταλμένος σύμβουλος για την Τρίτη Ηλικία


05 Ιανουαρίου, 2024

Δήμος Παιανίας: Εντεταλμένος σύμβουλος για την Τρίτη Ηλικία

Στον ορισμό εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου για θέματα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας προχώρησε ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης, καταδεικνύοντας την ιδιαίτερη σημασία που δίνει στους δημότες μεγαλύτερης ηλικίας και τις ειδικές ανάγκες τους.

Ο Ισίδωρος Μάδης όρισε τον Κωνσταντίνο Χουλιαρά, τέως πρόεδρο του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας ο οποίος καταργήθηκε, λόγω της πολυετούς εμπειρίας του και της αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητάς του.

Ο εντεταλμένος σύμβουλος θα συνεπικουρεί τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Γιάννη Σαμωνά Ξύκη.