Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Δήμος Παιανίας: Χρηματοδότηση 39.680,00€ από το Πράσινο Ταμείο.


03 Φεβρουαρίου, 2022

Δήμος Παιανίας: Χρηματοδότηση 39.680,00€ από το Πράσινο Ταμείο.

Λάθη δεκαετιών που είχαν ως συνέπεια την αδυναμία του Δήμου Παιανίας να αξιοποιήσει κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους έρχεται να διορθώσει χρηματοδότηση ύψους 39.680,00€ από το Πράσινο Ταμείο.

Η χρηματοδότηση αφορά το επιχειρησιακό σχέδιο στο οποίο καταγράφονται και κατηγοριοποιούνται οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι που δεν έχουν απαλλοτριωθεί ιεραρχούνται, βάσει της πολεοδομικής σημασίας τους για την πόλη.

Αξίζει να σημειωθεί πως χωρίς επιχειρησιακό σχέδιο ένας δήμος δεν μπορεί να προχωρήσει σε απαλλοτριώσεις και κατ’ επέκταση να αξιοποιήσει την περιουσία του.