Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Βεβαίωση αδυναμίας μετακίνησης για Τρίτη και Τετάρτη


25 Ιανουαρίου, 2022

Κατεβάστε εδώ και συμπληρώστε την επισυναπτόμενη βεβαίωση αδυναμίας μετακίνησης λόγω κακοκαιρίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για την Τρίτη και Τετάρτη, 25-26 Ιανουαρίου 2022.

Μολονότι έχει κηρυχθεί αργία, πιθανολογείται ότι είναι απαραίτητη για μερίδα κατοίκων του Δήμου Παιανίας