Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Βεβαίωση αδυναμίας μετακίνησης για Πέμπτη και Παρασκευή


26 Ιανουαρίου, 2022

Κατεβάστε εδώ και συμπληρώστε την επισυναπτόμενη βεβαίωση αδυναμίας μετακίνησης λόγω κακοκαιρίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για την Πέμπτη και Παρασκευή, 27-28 Ιανουαρίου 2022.