Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Βεβαίωση αδυναμίας μετακίνησης για Δευτέρα 24 Ιανουαρίου


24 Ιανουαρίου, 2022

Κατεβάστε εδώ και συμπληρώστε την επισυναπτόμενη βεβαίωση αδυναμίας μετακίνησης λόγω κακοκαιρίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022.

Θα αναρτηθούν αντίστοιχες βεβαιώσεις και για τις επόμενες μέρες ανάλογα με την εξέλιξη της κακοκαιρίας.