Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Συνεδριάζει σήμερα 22 Δεκεμβρίου 2022 το Δημοτικό Συμβούλιο


22 Δεκεμβρίου, 2022

Συνεδριάζει σήμερα 22 Δεκεμβρίου 2022 το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει σήμερα 22 Δεκεμβρίου 2022 το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει σήμερα 22 Δεκεμβρίου 2022 το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει σήμερα 22 Δεκεμβρίου 2022 το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει σήμερα 22 Δεκεμβρίου 2022 το Δημοτικό Συμβούλιο

Δείτε τις Προσκλήσεις εδώ και εδώ.