Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ


24 Φεβρουαρίου, 2023

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: ΤΡΙΤΗ 28.02.2023 έως και ΠΕΜΠΤΗ 09.03.2023.

Παράρτημα Ανακοινώσεων.

Ανακοίνωση.

Έντυπο Αίτησης.