Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (8η) του Δημοτικού Συμβουλίου


29 Απριλίου, 2023

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (8η) του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (8η) του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (8η) του Δημοτικού Συμβουλίου

Δείτε την Πρόσκληση εδώ