Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Πρόσκληση προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων στη ΔΕ Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας (δικαιολογητικά)


14 Φεβρουαρίου, 2022

Καλούνται οι ιδιοκτήτες των ακινήτων της ΔΕ Γλυκών Νερών (Λεωφόρος Λαυρίου) να προχωρήσουν στην υποβολή αίτησης για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης.

Θυμίζεται ότι η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων είναι υποχρεωτική και γι' αυτό καλείσθε να παραλάβετε τα απαιτούμενα έντυπα και να τα καταθέσετε συμπληρωμένα προκειμένου να κατασκευασθεί η εξωτερική διακλάδωση και να δρομολογηθεί η διαδικασία σύνδεσης του ακινήτου σας.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού δεν προσκομίσει, εντός της αναφερόμενης προθεσμίας, τα απαραίτητα στοιχεία για την κατασκευή του εξωτερικού δικτύου του, η ΕΥΔΑΠ δύναται να κατασκευάσει αυτεπάγγελτα την εξωτερική διακλάδωση στη θέση που κρίνει κατάλληλη όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 10, παρ. 1.3, εδ. Γ της Υπουργικής Απόφασης Δ16γ/010/178Γ (ΦΕΚ 846Β΄/06-05-2009 - Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης), προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο.

Επισυνάπτονται τα απαραίτητα έντυπα:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤOY

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ