Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της (50ης) Οικονομικής Επιτροπής


12 Δεκεμβρίου, 2022

Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της (50ης) Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της (50ης) Οικονομικής Επιτροπής

Δείτε την Πρόσκληση εδώ