Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Πρόσκληση για την (2η) τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Παιανίας


01 Φεβρουαρίου, 2022

Δείτε εδώ την πρόσκληση για την (2η) τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Παιανίας.


πρόσκληση για την (2η) τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Παιανίας