Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Πρόσκληση για την (10η) τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Παιανίας


26 Οκτωβρίου, 2022

Πρόσκληση για την (10η) τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Παιανίας

Πρόσκληση για την (10η) τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Παιανίας

Δείτε την Πρόσκληση εδώ.