Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπ'αριθμ. 21


01 Νοεμβρίου, 2022

Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπ'αριθμ. 21

Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπ'αριθμ. 21

Δείτε την Πρόσκληση εδώ