Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Ειδική και τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η Δεκεμβρίου 2022


28 Δεκεμβρίου, 2022

Ειδική και τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η Δεκεμβρίου 2022

Ειδική και τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η Δεκεμβρίου 2022

Ειδική και τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η Δεκεμβρίου 2022

Ειδική και τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η Δεκεμβρίου 2022

Ειδική και τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η Δεκεμβρίου 2022

Δείτε τις Προσκλήσεις εδώ και εδώ.