Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας ΣΟΧ 1/2023


22 Μαρτίου, 2023

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας οδηγών με κωδικό Θέσης 101 και 102 και οι αντίστοιχοι πίνακες απορριπτέων της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2023

Πίνακας απορριπτέων 101 ΣΟΧ 1/2023

Πίνακας απορριπτέων 102 ΣΟΧ 1/2023

Πίνακας κατάταξης 101 ΣΟΧ 1/2023 ΔΕ Γ Οδηγών

Πίνακας κατάταξης 102 ΣΟΧ 1/2023 ΔΕ Γ Ε Οδηγών