Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Διά βίου μάθηση: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τα διά ζώσης μαθήματα


16 Νοεμβρίου, 2022

Ο Δήμος Παιανίας σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των αιτήσεων για τα εξ αποστάσεως προγράμματα ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τα διά ζώσης.

Υπενθυμίζουμε ότι τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212) πραγματοποιούνται σε συνεργασία του Δήμου Παιανίας με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Παιανίας μπορούν να δημιουργηθούν δια ζώσης τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α
ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΕ ΩΡΕΣ
1. Βασικά Αγγλικά Α1 50
2. Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός
εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων,
διατροφή, κλπ.)
25
3. Ιστορία της Τέχνης 25
4. Αγωγή Υγείας - Πρώτες βοήθειες 25
5. Εθελοντισμός: Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων,
Εκτάκτων αναγκών στην τοπική κοινωνία
25
6. Εκπαίδευση Μεταναστών Επίπεδο Α1: Απευθύνεται σε
αρχάριους ή ψευδοαρχάριους υποψηφίους
125

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022 έως και την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022.

Τα προσφερόμενα προγράμματα είναι εντελώς δωρεάν και μπορούν να τα παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα είναι τα ακόλουθα:

1. Συμπληρωμένη αίτηση (ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ.doc
      &
2. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου.

Αποστολή αιτήσεων: paiania_mayor@paiania.gov.gr (θέμα: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2132030713

Σημειώνεται πως θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.