Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Δήμος Παιανίας: Μεγάλη συμμετοχή στα Προγράμματα δια Βίου Μάθησης


24 Φεβρουαρίου, 2022

Δήμος Παιανίας: Μεγάλη συμμετοχή στα Προγράμματα δια Βίου Μάθησης

Με μεγάλη συμμετοχή ξεκίνησε το πρώτο τμήμα «Βασικά Ιταλικά Α1» του ΚΔΒΜ του Δήμου Παιανίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.

«Οι αιτήσεις συμμετοχής ξεπέρασαν κάθε προσδοκία και είναι πραγματικά λυπηρό που κάποια άλλα τμήματα δεν μπορούν να δημιουργηθούν για τυπικούς λόγους. Το ενδιαφέρον όμως αυτό μας υποχρεώνει να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να συνεχιστεί το πρόγραμμα με ακόμα περισσότερα ειδικότητες ώστε να καλυφθεί κάθε ανάγκη των δημοτών και των κατοίκων για επιμόρφωση και απόκτηση νέων δεξιοτήτων» δήλωσε ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης.

Συνολικά, περίπου 70 ήταν οι ενδιαφερόμενοι και για τα έξι προγράμματα, με την πλειοψηφία αυτών να επιλέγουν την εκμάθηση των ιταλικών. Στο πρώτο τμήμα συμμετέχουν δεκαοχτώ μαθητές ενώ αναμένεται το επόμενο διάστημα η συγκρότηση και δεύτερου τμήματος για να καλυφθούν και όλοι οι αιτούντες.