Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Δήμος Παιανίας: Ξεκινά το έργο αποκατάστασης των Γυμνασίων - Παραδίδονται τον Δεκέμβριο


09 Αυγούστου, 2023

Σε πλήρη λειτουργία έως τις αρχές Δεκεμβρίου θα είναι το 1ο και 2ο Γυμνάσιο Παιανίας όπως προκύπτει από τη σύμβαση ανάθεσης κατασκευής έργου που υπεγράφη μεταξύ της ΚΤΥΠ ΑΕ και της SOLIS ΑΕ.

Η σύμβαση υπογράφηκε την Τρίτη, 8 Αυγούστου 2023 και προβλέπει πως «η συνολική προθεσμία για την περαίωση του όλου έργου, σύμφωνα με το άρθρο 12 της διακήρυξης και 7 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στην Ανάδοχο για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους της υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται με βάση το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 και αναλύεται στο άρθρο 8.2 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων».

Η μελέτη εκτός της αποκατάστασης των στατικών προβλημάτων προβλέπει αναγκαίες παρεμβάσεις οικοδομικής φύσεως, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, κουφωμάτων, κλπ, στα σημεία που οι εργασίες για την στατική ενίσχυση θα επέφεραν ζημιές. Παράλληλα, την πυροπροστασία των σχολικών κτισμάτων, με την κατασκευή κλιμακοστασίων, παρεμβάσεις που μέχρι σήμερα δεν είχαν πραγματοποιηθεί ποτέ.

«Την ίδια μέρα που η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ζητούσε να γίνει άμεσα ουσιαστικός έλεγχος στις σχολικές υποδομές, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ της ΚΤΥΠ και του αναδόχου για την αποκατάσταση του 1ου και 2ου Γυμνασίου Παιανίας. Η 8η Αυγούστου αποτελεί πλέον μέρα προσωπικής δικαίωσης: υπερασπίστηκα την ασφάλεια εκατοντάδων μαθητών κλείνοντας τα αυτιά σε όσους χρησιμοποίησαν ένα τόσο σημαντικό ζήτημα για μικροπολιτικούς σκοπούς. Το αυτονόητο έγινε αντικείμενο θεατρινισμών από εκείνους που χρησιμοποίησαν την εύλογη αγωνία των γονέων. Για κακή τους τύχη η κοινωνία τους γύρισε την πλάτη ως όφειλε. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν μέσα στον Δεκέμβριο σύμφωνα με τη σύμβαση και οι μαθητές θα επιστρέψουν σε σύγχρονες αίθουσες. Επόμενος στόχος μου είναι νέες δομές τόσο για τα Γυμνάσια όσο και το Λύκειο» δήλωσε ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης.

H ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δήμος Παιανίας: Ξεκινά το έργο αποκατάστασης των Γυμνασίων - Παραδίδονται τον Δεκέμβριο