Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Δήλωση της εντεταλμένης συμβούλου Οικονομικών, Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Κωνσταντίνας Βλάχου για τους ισχυρισμούς της μείζονος αντιπολίτευσης


31 Μαρτίου, 2022

Δήλωση της εντεταλμένης συμβούλου Οικονομικών, Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Κωνσταντίνας Βλάχου για τους ισχυρισμούς της μείζονος αντιπολίτευσης

Με αφορμή τους ισχυρισμούς της μείζονος αντιπολίτευσης κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η εντεταλμένη σύμβουλος Οικονομικών κα Κωνσταντίνα Βλάχου διευκρινίζει:

Η προσπάθεια της μείζονος αντιπολίτευσης να αποπροσανατολίσει με λαϊκίστικο και αυθαίρετο εν πολλοίς τρόπο έπεσε στο κενό. Οι ισχυρισμοί της στερούνταν στοιχείων. Επειδή καλό θα ήταν να διαχωρίσουμε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την επίσημη τοποθέτηση στη «Βουλή» του δήμου, το δημοτικό συμβούλιο, ακολουθούν μερικά από τα στοιχεία για τα οποία θα έπρεπε η τέως δημοτική αρχή να ενημερώσει για την «θέση» του Δήμου κατά την 31.08.2019

- Τα χρηματικά Διαθέσιμα ήταν 5.762.968,09 ευρώ
- Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές και Λοιπούς Δικαιούχους ανέρχονταν στα 704.377,17 ευρώ
- Οι τελεσίδικες αποφάσεις και διεκδικήσεις έφταναν τα 947.822,57 ευρώ

Πηγαίνοντας μερικά χρόνια πιο πίσω, ο Δήμος Παιανίας στο τέλος της χρήσης 2014 είχε χρηματικά διαθέσιμα ύψους 8.88 εκατ. περίπου. Στο τέλος του 2019 αυτά ανήλθαν στο ποσό των 5.0 εκατ. περίπου μειωμένα κατά 3.80 εκατ. (ποσοστό μείωσης 42,76%) .

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω υπόλοιπα αφορούν τα χρηματικά διαθέσιμα κατά την λήξη κάθε έτους όπως αυτά απεικονίζονται στους εγκεκριμένους ισολογισμούς του Δήμου και συμφωνούν με τις αναλυτικές κινήσεις των τραπεζών. Στοιχεία ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ =.

Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι στις 31.12.2019 ποσό ύψους 772.500,00 είναι δεσμευμένο για κάλυψη επενδυτικών δαπανών και αφορούν ετήσιες επιχορηγήσεις που κατανέμονται σε όλους τους Δήμους της Χώρας για την υλοποίηση επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) οι οποίες και δεν υλοποιήθηκαν από το 2015 έως το 2019 (για τον δήμο Παιανίας 154.500,00 επί 5 έτη).

Στη περίοδο 2015-2019 να επισημανθεί ότι με την μείωση των Χρηματικών Διαθεσίμων αποτυπώθηκε ταυτόχρονη μείωση της εισπραξιμότητας του Δήμου και αύξηση πληρωμών δαπανών.

Την 31.12.2021, έχοντας ο Δήμος Παιανίας εξυπηρετήσει υποχρεώσεις του παρελθόντος, διαχειριζόμενος την πανδημία του COVID19, υλοποιώντας μελέτες και εκκινώντας μια σειρά από έργα, το χρηματικό διαθέσιμο ήταν 5.146.789,24 ευρώ.

Τα παραπάνω στοιχεία είναι αδιαμφησβήτητα και προέρχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου Παιανίας.

Δήλωση της εντεταλμένης συμβούλου Οικονομικών, Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Κωνσταντίνας Βλάχου για τους ισχυρισμούς της μείζονος αντιπολίτευσης**στις εισπράξεις έχουν ληφθεί και οι αποδόσεις των τακτικών επιχορηγήσεων προς τον Δήμο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό


Δήλωση της εντεταλμένης συμβούλου Οικονομικών, Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Κωνσταντίνας Βλάχου για τους ισχυρισμούς της μείζονος αντιπολίτευσης