Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Δήλωση Δημάρχου Παιανίας Ισίδωρου Μάδη για την Παγκόσμια Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρία


03 Δεκεμβρίου, 2023

Από το 1992 οπότε και η 3η Δεκεμβρίου θεσπίστηκε ως Παγκόσμια Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρία από τον ΟΗΕ θα περίμενε κανείς να έχουν γίνει άλματα ώστε ο κόσμος αυτός να είναι πιο δίκαιος. Η πρόοδος όμως είναι περιορισμένη για μια κοινωνία που επικαλείται την ισότητα και οι ευθύνες βαρύνουν όλους όσοι υπηρετήσαμε έστω και μια μέρα σε δημόσια θέση.

Μένουν πολλά να κάνουμε για να εξαλείψουμε αποκλεισμούς, εξαιρέσεις και προκαταλήψεις για να δημιουργήσουμε την πολιτισμένη κοινωνία που θα σέβεται και θα εγγυάται ισότιμη πρόσβαση σε όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της.

Στον Δήμο Παιανίας ολοκληρώνουμε το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας με το οποίο εκτός των άλλων εξασφαλίζουμε την απρόσκοπτη και ασφαλή μετακίνηση όλων των ατόμων χωρίς διακρίσεις, με έμφαση στα ζητήματα κινητικότητας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμΕΑ) και Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ). Ώστε με την εφαρμογή του γίνουν πράξη τα αυτονόητα. Και η 3η Δεκεμβρίου από μέρα διεκδίκησης να γίνει μέρα γιορτής.