Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Διευκρινίσεις για τον ΑΠΟ Παμπαιανικός


04 Φεβρουαρίου, 2023

Η απόφαση για ανάκληση της παραχώρησης χρήσης του ΔΑΚ Παιανίας από τον ΑΠΟ Παμπαιανικός ήταν μονόδρομος λόγω της αδυναμίας του συλλόγου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νόμου και να καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σύμφωνα με το Άρθρο 8 παρ. 4 του ν.2725/1999 «στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων. Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου».

Επιπλέον σύμφωνα με το Άρθρο 66 παρ 2 του ν. 4735/2020 «αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού».

Ο ΑΠΟ Παμπαιανικός έχει απωλέσει την αναγνώριση όπως προκύπτει και από απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής της ΕΠΣΑΝΑ η οποία έχει επισφραγιστεί από σχετική απόφαση της Επιτροπής Εφέσεως της ΕΠΟ.

Κατά συνέπεια, η απόφαση ήταν επιβεβλημένη καθώς οποιαδήποτε άλλη επιλογή θα αποτελούσε παράβαση καθήκοντος. Η Διοίκηση του ΑΠΟ Παμπαιανικός έχει την ευκαιρία να εξασφαλίσει την αναγνώριση εντός του τρέχοντος μηνός (Φεβρουάριος 2023) οπότε και η Γ.Γ. Αθλητισμού θα «ανοίξει» εκ νέου το σύστημα για την υποβολή δικαιολογητικών.

Η διοίκηση του Δήμου Παιανίας παραμένει στο πλευρό του ΑΠΟ Παμπαιανικός και θα συμβάλει με κάθε τρόπο για την αποκατάσταση της νομιμότητας στον ιστορικό μας Σύλλογο.