Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Διακήρυξη α' επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Α.Τ. & Τ.Α. Ασφαλείας Παιανίας Αττικής, της Δ/νσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής


10 Νοεμβρίου, 2022

Διακήρυξη α' επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Α.Τ. & Τ.Α. Ασφαλείας Παιανίας Αττικής, της Δ/νσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής

Δείτε την Διακήρυξη εδώ