Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Διαδικασία εγγραφών νηπίων-βρεφών για το 2022-2023


04 Μαΐου, 2022

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από 23 Μαΐου 2022 μέχρι και 30 Ιουνίου 2022 όλα μαζί συγκεντρωτικά ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF στην ηλεκτρονική διεύθυνση: e.mail: npddpaid.kapi@peania.gov.gr με εξαίρεση ειδικές περιπτώσεις στις οποίες θα υποβάλλονται τα δικαιολογητικά, στα γραφεία του Φορέα (οδός Βασιλίσσης Φρειδερίκης 7Β Παιανία) από τις 9:00 π.μ. - 13:00μ.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Μετα την πάροδο δυο ημερών, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με τα γραφεία του Φορέα για την παραλαβή του Πρωτοκόλλου της Αίτησης σας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία και ενημέρωση παρακαλείστε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του φορέα στο τηλ. 210 6642712

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 2022 -2023

Πιστοποιητικό Υγείας Νηπίων & Βρεφών

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2022-2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 10 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 2022 -2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 11 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ περί των κριτηρίων αξιολόγησης «μοριοδότηση»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 12 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ περί μηνιαίας οικονομικής εισφοράς

Υπεύθυνη Δήλωση