Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Αργυρός στην ανακύκλωση ο Δήμος Παιανίας


16 Ιουνίου, 2022

Στην δεύτερη θέση στη χωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, χωρίς βιοαπόβλητα κατατάσσεται ο Δήμος Παιανίας σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανακύκλωσης της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ.

Πρόκειται για μια ξεχωριστή διάκριση και επιβράβευση των προσπαθειών της δημοτικής αρχής να περιοριστεί ο όγκος των απορριμμάτων που καταλήγουν στον ΧΥΤΑ της Φυλής επιτυγχάνοντας αφενός την προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου την μείωση του κόστους για τους δημότες.

Ο Δήμος Παιανίας από το 2019 έχει θέσε σε εφαρμογή πρόγραμμα ανακύκλωσης στην πηγή με ξεχωριστούς κάδους για χαρτί και πλαστικά ή μέταλλα. Οι ειδικοί κάδοι έχουν τοποθετηθεί σε όλα τα δημοτικά κτίρια αλλά και σε σχολεία. Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται και πρόγραμμα ανακύκλωσης βιοαποβλήτων ενώ από την δημοτική αρχή ασκούνται πιέσεις στην ΕΕΑΑ για την αντικατάσταση των φθαρμένων μπλε κάδων. Σε λειτουργία βρίσκεται και πρόγραμμα ανακύκλωσης ρούχων μέσω κόκκινων κάδων.

«Η δεύτερη θέση για τον Δήμο Παιανίας στην ανακύκλωση σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής είναι επί της ουσίας επιβράβευση των προσπαθειών που καταβάλλουμε από την πρώτη στιγμή. Αποδεικνύεται στην πράξη πως οι πολίτες αξιοποιούν κάθε ευκαιρία που τους δίνεται και στηρίζουν τις ‘’πράσινες’’ πρωτοβουλίες. Είναι υποχρέωσή μας να μειώσουμε τον όγκο των απορριμμάτων στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε μέχρι την επίτευξη του στόχου. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαλλαν στο ‘’αργυρό’’ για τον δήμο μας. Συνεχίζουμε» δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης.

Αργυρός στην ανακύκλωση ο Δήμος Παιανίας