Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Απόφαση για ειδικό καθεστώς λειτουργίας 1ου και 2ου Γυμνασίου Παιανίας


10 Σεπτεμβρίου, 2022

Απόφαση για ειδικό καθεστώς λειτουργίας 1ου και 2ου Γυμνασίου Παιανίας

Απόφαση για ειδικό καθεστώς λειτουργίας 1ου και 2ου Γυμνασίου Παιανίας

Απόφαση για ειδικό καθεστώς λειτουργίας 1ου και 2ου Γυμνασίου Παιανίας

Απόφαση για ειδικό καθεστώς λειτουργίας 1ου και 2ου Γυμνασίου Παιανίας

Απόφαση για ειδικό καθεστώς λειτουργίας 1ου και 2ου Γυμνασίου Παιανίας

Απόφαση για ειδικό καθεστώς λειτουργίας 1ου και 2ου Γυμνασίου Παιανίας

Απόφαση για ειδικό καθεστώς λειτουργίας 1ου και 2ου Γυμνασίου Παιανίας

Απόφαση για ειδικό καθεστώς λειτουργίας 1ου και 2ου Γυμνασίου Παιανίας

Δείτε την απόφαση σε μορφή pdf εδώ.