Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Ανακοίνωση προς τους κατοίκους της Π.Ε.2 ΝΟΤΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ “Μιχούλι” Γλυκών Νερών


02 Δεκεμβρίου, 2022

Σας γνωρίζουμε ότι προκειμένου να υλοποιηθεί η διάνοιξη των εγκεκριμένων από το Σχέδιο Πόλης Οδών στην Π.Ε.2 ΝΟΤΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ “Μιχούλι”, Γλυκών Νερών (ΦΕΚ 1149Δ΄/08-12-2004), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 18935/24-11-2022 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Παιανίας και της αναδόχου Κοινοπραξίας με την επωνυμία “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ -ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ” ΕΡΓΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ θα πρέπει να προβείτε κατά το συντομότερο δυνατόν στην απομάκρυνση κάθε εμποδίου από το ρυμοτομούμενο τμήμα της ιδιοκτησίας σας και την απόδοσή του σε κοινή χρήση.