Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Ανακοίνωση - απάντηση στον τέως δήμαρχο κ. Στάμου


05 Απριλίου, 2022

Η παράταξη του τέως Δημάρχου κ. Στάμου έχει επιλέξει να πολιτεύεται με ψεύδη, εμπλέκοντας πολλές φορές σε αυτά – εν άγνοιά τους; - και τις υπηρεσίες του Δήμου Παιανίας.

Και αν κάποιοι σύμβουλοί του δεν έχουν εμπειρία διοίκησης, ο ίδιος ο τέως δήμαρχος όφειλε να προστατέψει το όποιο έργο του και την αξιοπιστία του την οποία με τους συνεργάτες του έχει κάνει κουρελόχαρτο.

Τις τελευταίες ημέρες ο κ. Στάμου με επίσημη ανακοίνωση της παράταξης αλλά και συνεργάτες του αναφέρονται στα δύο έργα οδοποιίας που βρίσκονται σε εξέλιξη: της αστικής οδοποιίας στη ΔΕ Παιανίας και της αγροτικής οδοποιίας.

Υποστηρίζουν πως:

- Χάθηκε ποσό 500.000 ευρώ από το έργο της αστικής οδοποιίας. Είναι κρίμα που ένας τέως δήμαρχος αγνοεί πως συντάσσονται οι μελέτες. Τον ενημερώνουμε λοιπόν, πως η χρηματοδότηση ήταν συγκεκριμένη (950.000 ευρώ) και βάση των επίσημων τιμών και δελτίων –και της κείμενης νομοθεσίας περί Δημοσίων Εργων- που ο μελετητής ΟΦΕΙΛΕΙ να ακολουθεί, τα χιλιόμετρα (και αντίστοιχα τ.μ.) προκύπτουν αυτόματα.

- Η μόνη αλήθεια είναι πως ΔΕΝ ΧΑΘΗΚΕ ΟΥΤΕ ΛΕΠΤΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩ. Ο κ. Στάμου αναφέρεται στην προβλεπόμενη από το νόμο έκπτωση, ένα ρίσκο που αναλαμβάνει ο εκάστοτε εργολάβος με στόχο να είναι αυτός ο ανάδοχος. Και το σημαντικότερο, ο τέως δήμαρχος μπερδεύει την έννοια της χρηματοδότησης με εκείνη της δανειοδότησης.

- Όσον αφορά το έργο της αγροτικής οδοποιίας, είναι πραγματικά κρίμα τέως δήμαρχος, εν προκειμένω ο κ. Στάμου, να επιτρέπει σε σύμβουλό του να τον διασύρει με ψεύδη! Η μελέτη που είχε κατατεθεί επί διοικήσεως Στάμου περιελάμβανε τις οδούς που σήμερα εκτελούνται έργα. Το δημοτικό συμβούλιο την είχε εγκρίνει στις 27 Φεβρουαρίου 2019 ΟΜΟΦΩΝΑ (Αρ. Απ. 29/2019 - ΑΔΑ: ΩΔΤ7ΩΞ9-878). Όφειλε να γνωρίζει – και εκείνος και οι συνεργάτες του- πως «μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου ουδέν λάθος αναγνωρίζεται»: αυτές τις οδούς ενέκρινε, για αυτές ζητήθηκε χρηματοδότηση και δεν αλλάζουν. Ίσως αν επί της θητείας του είχε υλοποιήσει έστω και ένα έργο υποδομής, αυτά να τα γνώριζε.

Δείτε την απόφαση εδώ