Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Πρόσκληση για την 9η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Παιανίας


26 Σεπτεμβρίου, 2022

Πρόσκληση για την 9η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Παιανίας

Δείτε την Πρόσκληση εδώ