Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Πρόσκληση για την 8η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Παιανίας.


18 Αυγούστου, 2022

Πρόσκληση για την 8η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Παιανίας

Πρόσκληση για την 8η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Παιανίας

Δείτε την Πρόσκληση εδώ