Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Πρόσκληση για την 7η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Παιανίας.


21 Ιουλίου, 2022

Πρόσκληση για την 7η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Παιανίας

Δείτε την Πρόσκληση εδώ