Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Πρόσκληση για την 5η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Παιανίας


23 Μαΐου, 2022

Πρόσκληση για την 5η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Παιανίας

Πρόσκληση για την 5η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Παιανίας

Δείτε την Πρόσκληση εδώ