Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των κοινοτικών ορίων για την υπηρεσία «Καθαρισμός - Αποψίλωση ακάλυπτων χώρων»


10 Απριλίου, 2024