Τι δικαιολογητικά απαιτούνται;

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από το Δήμο όπου κατοικεί, έστω και προσωρινά.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

       1. Αίτηση (το έντυπο χορηγεί ο Δήμος).
       2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (από τον τόπο γέννησής του).*
       3. Δήλωση του Ν.1599/86 όπου βεβαιώνονται τα κάτωθι:
          α) Ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα: 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357, 1360 του Αστικού Κώδικα, όπως περιγράφονται στο πίσω μέρος της αίτησης.
          β) Είναι κάτοικος του Δήμου Παιανίας (πλήρη στοιχεία διεύθυνσης).
          γ) Ότι τελεί πρώτο ή δεύτερο κ.ο.κ. γάμο.
       4. Δικαστική απόφαση, όταν πρόκειται για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
       5. Ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου με την λύση του ή ληξιαρχική πράξη θανάτου, εφόσον συντρέχουν λόγοι.*
       6. Αναγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα, σε δύο αντίτυπα, ένα για τον καθένα.
       7. Για Έλληνες που κατοικούν έστω και προσωρινά στο εξωτερικό, η άδεια εκδίδεται από το Δήμο του οποίου είναι Δημότες. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
          α) Αίτηση, δήλωση του Ν. 1599/86 και εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από τον Πρόξενο του Ελληνικού Προξενείου.
          β) Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως.
          γ) Πιστοποιητικό γεννήσεως.
          δ) Ληξιαρχική πράξη γάμου με την λύση του ή Ληξιαρχική πράξη θανάτου, εφόσον συντρέχουν λόγοι.
          ε) Αναγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα. (Στην περίπτωση που παντρεύονται αλλοδαπό, τα στοιχεία του πρέπει να αναγράφονται στα ελληνικά.)
       8. Παράβολο Δημοσίου 15ευρώ.
       9. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης που να αποδεικνύεται η μόνιμη κατοικία τους στη Παιανία.*

* (Ισχύς από την έκδοση εξαμήνου)

Διευκρινιστικά στοιχεία:

  • Η άδεια γάμου εκδίδεται εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών, συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας κατάθεσης των δικαιολογητικών και ισχύει για έξι (6) μήνες.
  • Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, προσκομίζοντας τις ταυτότητες και των δύο μελλονύμφων.
  • Για τον προσδιορισμό τέλεσης πολιτικού γάμου συμπληρώνεται από κοινού αίτηση, η οποία υπογράφεται από τους ενδιαφερόμενους ενώπιον της Υπηρεσίας μας.
  • Κατά την τέλεση του γάμου, κάθε μελλόνυμφος πρέπει να προσέρχεται με την ταυτότητά του και με έναν ενήλικο μάρτυρα, ανεξαρτήτως βαθμού συγγένειας, ο οποίος πρέπει να προσέρχεται επίσης με την ταυτότητά του ή το διαβατήριο και την άδεια παραμονής του (κατά περίπτωση) εάν πρόκειται για αλλοδαπό.
  • Σύμφωνα με το Νόμο περί ισότητας των δύο φύλων, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι είτε του συζύγου, είτε της συζύγου, είτε και των δύο, αλλά να μην είναι πάνω από δύο επώνυμα (άρθρο 1505 Α.Κ.).

Σημείωση:

Για τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο ή στην Κωνσταντινούπολη ισχύει και το πιστοποιητικό βαπτίσεως του Πατριαρχείου αντί για ληξιαρχική πράξη γεννήσεως.

Οι Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη ή την Αίγυπτο και δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα θεωρούνται αλλοδαποί και ακολουθούν τη διαδικασία έκδοσης άδειας πολιτικού γάμου των αλλοδαπών.

Στοιχεια επικοινωνιας, ενημερωση και λοιπες πληροφοριεςΕπικοινωνια

Photo Gallery

056058059105179197

 

 

 

 

204275375417473600

Οροι Χρησης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "paiania.gov.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης ως ακολούθως. Σε περίπτωση διαφωνίας του, οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ρητά ...

Περισσότερα

Χρησιμοι Συνδεσμοι