Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Δήμος Παιανίας: Κυκλοφοριακές αλλαγές - Καταργήθηκε μη εγκεκριμένη οδός


12 Απριλίου, 2024

Στην κατάργηση της μη εγκεκριμένης οδού Ειρήνης στην ΠΕ2 της Παιανίας η οποία έχει ενταχθεί στο σχέδιο πόλης από 20ετίας αλλά αυτό δεν έχει εφαρμοστεί προχώρησε ο Δήμος Παιανίας βελτιώνοντας συγχρόνως τις παράπλευρες οδούς στις οποίες εκτρέπεται η κυκλοφορία. Η δημοτική αρχή έχει επισημάνει πολλάκις την ανάγκη μεγάλης παρέμβασης (διάνοιξη και κατασκευή των εγκεκριμένων οδών) σε μια περιοχή με πέντε σχολεία και ένα Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο για να αποκατασταθεί η νομιμότητα ενώ κατά το πρόσφατο παρελθόν είχε εισαγάγει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για δανειακή σύμβαση που θα επιτρέψει διανοίξεις και έργα υποδομών.

Το θέμα δεν είχε συγκεντρώσει την απαραίτητη πλειοψηφία και επανέρχεται σε επόμενη συνεδρίαση. Η οδός Ειρήνης είχε διανοιχθεί προ της ένταξης της περιοχής στο σχέδιο πόλης και περνούσε μέσα από ιδιοκτησία η οποία σήμερα οικοδομείται με αποτέλεσμα το τμήμα που περιλαμβάνεται σε αυτή να περιφραχθεί.

Με εντολή του Δημάρχου Παιανίας Ισίδωρου Μάδη η Τεχνική Υπηρεσία προχώρησε σε άμεση παρέμβαση στο σημείο εξασφαλίζοντας τη διάνοιξη της εγκεκριμένης οδού εξασφαλίζοντας την ασφαλή διέλευση των οχημάτων από το σημείο και την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών. Τοποθετείται σήμανση στη συμβολή της οδού Ειρήνης με την οδό Ελιάς με την οποία απαγορεύεται η πρόσβαση και στη συμβολή της με την οδό Πεδουλά Κύπρου για υποχρεωτική πορεία αριστερά και δεξιά.

Δήμος Παιανίας: Κυκλοφοριακές αλλαγές - Καταργήθηκε μη εγκεκριμένη οδός

Δήμος Παιανίας: Κυκλοφοριακές αλλαγές - Καταργήθηκε μη εγκεκριμένη οδός

Δήμος Παιανίας: Κυκλοφοριακές αλλαγές - Καταργήθηκε μη εγκεκριμένη οδός

Δήμος Παιανίας: Κυκλοφοριακές αλλαγές - Καταργήθηκε μη εγκεκριμένη οδός