Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Πρόσκληση για τακτική (5η) συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Παιανίας


18 Μαΐου, 2023

Πρόσκληση για τακτική (5η) συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Παιανίας

Δείτε την Πρόσκληση εδώ