Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Με αρ. πρωτ. 14990/2023 Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας της αριθ. ΣΟΧ3/2023 (Πρόσληψη σχολικών καθαριστών/ριων διδακτικού έτους 2023-2024


25 Αυγούστου, 2023

Με αρ. πρωτ. 14990/2023 Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας Σχολικών Καθαριστών/ριών της προκήρυξης ΣΟΧ3/2023

Δείτε τους Πίνακες εδώ.