Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Δήμος Παιανίας: Νέο φορτηγό με αρπάγη στη διάθεση της υπηρεσίας καθαριότητας


17 Οκτωβρίου, 2023

Δήμος Παιανίας: Νέο φορτηγό με αρπάγη στη διάθεση της υπηρεσίας καθαριότητας

Με ένα ακόμα όχημα ενισχύεται η υπηρεσία καθαριότητας. Την Παρασκευή παραδόθηκε στον Δήμο Παιανίας ένα ανατρεπόμενο φορτηγό με αρπάγη με χρηματοδότηση από το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης δήμων Φιλόδημος ΙΙ. Σε εκκρεμότητα παραμένει ένα ακόμα απορριμματοφόρο όχημα το οποίο αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Με την παραλαβή του ανατρεπόμενου οχήματος ο στόλος του Δήμου Παιανίας ενισχύεται περαιτέρω παρέχοντας στους υπαλλήλους τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν άμεσα και αποτελεσματικά όπου απαιτείται.

Θυμίζεται ότι ο Δήμος Παιανίας έχει εξασφαλίσει την προμήθεια με leasing είκοσι συνολικά οχημάτων μέσω σύμβασης η οποία προβλέπει την σταδιακή αποπληρωμή εντός πέντε ετών ενώ με τh λήξη της οχήματα και εξοπλισμός περιέρχονται στην κυριότητα του Δήμου Παιανίας έναντι ενός ευρώ έκαστο.

Με τη σύμβαση επιλύονται χρονίζοντα προβλήματα των υπηρεσιών και καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε εξοπλισμό με τους πλέον συμφέροντες όρους για τον Δήμο Παιανίας. Ήδη έχει παραληφθεί από τον Δήμο Παιανίας η πλειονότητα των οχημάτων και του εξοπλισμού.

Δήμος Παιανίας: Νέο φορτηγό με αρπάγη στη διάθεση της υπηρεσίας καθαριότητας

Δήμος Παιανίας: Νέο φορτηγό με αρπάγη στη διάθεση της υπηρεσίας καθαριότητας

Δήμος Παιανίας: Νέο φορτηγό με αρπάγη στη διάθεση της υπηρεσίας καθαριότητας