Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Δήμος Παιανίας: Ξεκινά το πρόγραμμα ακαδημαϊκού και επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου


07 Νοεμβρίου, 2023

Ο Δήμος Παιανίας σε συνεργασία με το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Ανέλιξη» διοργανώνουν για την ακαδημαϊκή χρονιά 2023 – 2024 πρόγραμμα ακαδημαϊκού και επαγγελματικού προσανατολισμού, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές που φοιτούν στα Γυμνάσια και Λύκεια του δήμου μας.

Σε μια εποχή ιδιαίτερα απαιτητική και αβέβαιη για τους νέους μας, ο Δήμος Παιανίας φιλοδοξεί να ενδυναμώσει τους έφηβους πολίτες του με κατάλληλα εφόδια, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της ενήλικης ζωής.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί έναν από τους άξονες του νέου προγράμματος της Ανέλιξης «BeTheLight» και διαφέρει σημαντικά από τις εξατομικευμένες υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού. Μέσα από παρακινητικές συναντήσεις και ομιλίες, προσφέρει στους έφηβους ενημέρωση, έμπνευση και σύγχρονα εργαλεία, προκειμένου να ενδυναμώσουν τις δεξιότητες τους, να αναλάβουν προσωπική ευθύνη για τις επιλογές τους και να μάθουν να δεσμεύονται σε αυτές. Οι συμμετέχοντες θα ενδυναμωθούν στην αναγνώριση του εαυτού και των ιδιαιτεροτήτων τους, θα μάθουν να θέτουν ρεαλιστικούς στόχους και θα εκτεθούν σε σύγχρονα επαγγέλματα, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο εφόδια απαραίτητα για το επαγγελματικό τους μέλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή των παιδιών τους μέσω υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 105 (N. 1599/1986). Η υπεύθυνη δήλωση δύναται να σταλεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση paiania_mayor@paiania.gov.gr ή να παραδοθεί κατά την πρώτη συνάντηση. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι συναντήσεις για τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό είναι μηνιαίες και θα πραγματοποιούνται με τους έφηβους που έχουν δηλώσει συμμετοχή μία Κυριακή κάθε μήνα στις 16:30 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, (Νικολάου Στάμου & Λάμπρου Ανδρίκου, Παιανία). Ακολουθεί το πρόγραμμα των συναντήσεων ως εξής:

• Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023 στις 16:30
• Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023 στις 16:30
• Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2024 στις 16:30
• Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024 στις 16:30
• Κυριακή 31 Μαρτίου 2024 στις 16:30
• Κυριακή 28 Απριλίου 2024 στις 16:30

Το πρόγραμμα αποτελείται από αυτοτελείς μεταξύ τους ενότητες και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εισηγήσεις, παρουσιάσεις και βιωματικές δραστηριότητες. Η διάρκεια κάθε συνάντησης θα είναι περίπου μιάμιση ώρα. Το πρόγραμμα «BeTheLight» αποτελεί κοινωνική προσφορά της Ανέλιξης.